Utöver sticklingarna jag fick av Ola och Linda har jag även tagit hand om tre medelstora tomatplantor som har fått sin naturliga hemvist på min balkong. Det ska dock sägas att jag inte fullt genomlidit de sömnlösa småbarnsåren för dessa individer, de levererades någorlunda uppfostrade av mina båda föräldrar. Men sedan de placerades här har jag med liv och lust gödslat och vattnat och nu hotar de att ta över cirka en tredjedel av detta mitt uterum.

Jag vill också meddela att min oro för den ack så bräckliga Dr Westerlund visade sig obefogad (det var ju bara ett löv på en tunn stjälk!). Vid kanten av krukan i vilken den tidigare så ensamma sticklingen stod och svajade har med imponerande hastighet en avkomma skjutit i höjden. Jag har skapat liv. Liv!!!

Kommentera